Marieke van ’t Hoff aangesteld als zakelijk directeur bij Introdans

Missa Brevis©IntrodansHansGerritsen new (1).jpg
De raad van toezicht van Introdans heeft Marieke van ’t Hoff aangesteld als zakelijk directeur. Vanaf 1 november 2020 vormt Marieke samen met artistiek directeur Roel Voorintholt en algemeen directeur en oprichter Ton Wiggers de directie van Introdans. Wiggers neemt in 2022 - aan het einde van het seizoen waarin Introdans het 50-jarig jubileum viert - afscheid van Introdans. Ton Wiggers: ‘Met een gerust hart draag ik het directeurschap aan Marieke over. Zij zal samen met Roel het gedachtengoed van dit gezelschap blijven uitdragen.’
 
Voorzitter Fred de Graaf: ‘We ronden hiermee een traject af waarin we Introdans stevig op de toekomst voorbereiden. De raad voor cultuur oordeelde uiterst positief over onze plannen en de minister bekrachtigde dit met een definitieve toekenning van de rijkssubsidie. Maar ondanks dat blijft het een uitdagende taak om onze missie goed en verantwoord uit te blijven voeren. Niet alleen een artistiek inspirerende ontwikkeling telt, er wordt veel van ons gevraagd op het gebied van bedrijfsvoering, cultural governance en fair practice. We kijken ernaar uit om hierin met Marieke samen te werken.’
Marieke van ’t Hoff heeft werkervaring in zowel de culturele als commerciële sector. Na haar opleiding tot dansdocent en na de studie kunst- en mediamanagement vervulde zij staffuncties bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en bij Het Nationale Ballet. Daarna werkte zij als kwaliteitsmanager bij Benthem Crouwel Architects en de laatste vijf jaar als zakelijk leider bij NEXT architects. Bij deze laatste was zij onder andere verantwoordelijk voor het strategisch en operationeel beleid voor de totale bedrijfsvoering. Over haar aanstelling bij Introdans: ‘Introdans gelooft in de universele taal van dans en loopt voorop met zijn inclusieve visie. Die menselijkheid in combinatie met het verder bouwen aan een goed bedrijf zie ik als een geweldige uitdaging.’
 
Introdans beweegt je Sinds de start in 1971 is de essentie van het beleid van Introdans niet gewijzigd: Introdans wil een breed publiek confronteren met werk van zowel jonge, aankomende als gevestigde choreografen. Het gezelschap doet dat met het produceren van theatervoorstellingen én educatieve activiteiten die een afspiegeling zijn van de hedendaagse moderne danskunst. Dit werpt vruchten af. Introdans is een succes en al lang niet meer alleen in de eigen regio. Daarnaast is het ook een uniek gezelschap in Europa: het eerste gezelschap met professionele, hoogwaardige voorstellingen voor jong én ouder publiek, inclusief een baanbrekende en innovatieve afdeling educatie. Hiermee staat Introdans midden in een diverse en inclusieve maatschappij.
Noot