Maak kennis met de Landelijke Stichting Promotie Muziekimprovisatie

ICC Swing

SWING is een landelijke stichting die zoveel mogelijk mensen in aanraking wil brengen met muziekimprovisatie.

Overal op de wereld maken mensen muziek, zingen en spelen samen ter inspiratie. Muziek bindt mensen en kent geen grenzen. Een van de middelen is het produceren en aanbieden van educatieve workshops, participatieconcerten en voorstellingen voor onderwijsinstellingen.
SWING doet dit samen met haar groep ‘educatoren’, een op basis van artistiek inhoudelijke expertise samengestelde pool van docenten, die elk op hun gespecialiseerd terrein kunnen worden ingezet. Wij hebben op onze website een gevarieerd aanbod samengesteld voor het primair en speciaal onderwijs. Onze producties zijn geschikt voor alle niveaus en er is geen muziekkennis vereist, want iedereen kan improviseren.

SWING is een culturele organisatie zonder winstoogmerk en een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wilt u meer muziekimprovisatie op school? Maak kennis met Stichting SWING en bezoek de website, www.swingweb.nl!