familietentoonstelling DOGGERLAND in Rijksmuseum van Oudheden

RMO Doggerland

Lang geleden kon je lopend van Nederland naar Engeland! Daar waar nu de grijze Noordzee is, leefden ooit mammoeten, wolharige neushoorns, reuzenherten, Neanderthalers en de eerste moderne mensen. Van dit landschap, Doggerland, is niets meer te zien. Maar wie goed zoekt, vindt er sporen van terug op de zeebodem èn gewoon op het strand! Een Neanderthaler-mesje, tientallen werktuigen van bot, steen en gewei en een fossiele mammoetkies: meer dan 200 Doggerlandvondsten zijn nu te zien in Leiden in een avontuurlijke tijdreis van 1 miljoen jaar voor jong en oud waar van alles te doen en ontdekken valt. Speciaal voor families is er een doeboekje met vragen en speuropdrachten om samen Doggerland te verkennen. De tentoonstelling ‘Doggerland. Verdwenen wereld in de Noordzee’ is te zien tot en met 31 oktober 2021. Vooraf kaartjes reserveren is noodzakelijk, via www.rmo.nl

Tentoonstelling

Te zien zijn vuurstenen werktuigen waaronder grote vuistbijlen (de Zwitserse zakmessen van Neanderthalers) en fossielen van prehistorische dieren en mensen die er leefden. Een gereconstrueerde Neanderthaler, geïnspireerd op Krijn, de 50.000 jaar oude ‘eerste Neanderthaler van Nederland’ is een van de blikvangers (gemaakt door Kennis & Kennis Reconstructions). Ook is het ‘Neanderthaler- mesje’ met handvat van berkenpek te zien, dat vorig jaar groot in het nieuws was. De Doggerlandbewoners krijgen na de laatste ijstijd, zo’n 11.000 tot 7.000 jaar geleden, te maken met grote klimaatveranderingen, net als nu. Het zeewater stijgt en na een enorme tsunami verdwijnt Doggerland uiteindelijk in de golven. Uit deze periode zijn er bijlen en werktuigen van vuursteen, been en hertengewei te zien. Bijzonder zijn de pijlpunten die zijn gemaakt van mensenbot, versierde dierenbotten en sieraden zoals barnstenen kralen en hangers van everzwijntand.

Voor jong en oud

Speciaal voor families is er een Doggerland-doeboekje. Speurend en puzzelend nemen kinderen een kijkje in het prehistorische Noordzeelandschap. Ze maken er kennis met de mammoeten, wolharige neushoorns, en de allereerste mensen die er leefden en kunnen op de foto met een Neanderthaler. Jeugdige speurneuzen kunnen aan de slag met het Doggerlandmemory-spel en zelf fossielen en speerpunten onder de loep nemen. Daarnaast zijn er (online) activiteiten als familierondleidingen en kinderlezingen. Kinderboekenschrijfster Linda Dielemans schreef over Doggerland het nieuwe boek ‘Onder de golven’ (te koop in de museumwinkel, €20, Fontaine Uitgevers).

Mammoetkiezen op het strand

Verzamelaars, liefhebbers en onderzoekers struinen door weer en wind de Noordzeestranden af op zoek naar de sporen van Doggerland. Langs de branding, in vissersnetten en bij onderwateropgravingen zijn namelijk prehistorische werktuigen van vuursteen, gewei en bot en fossielen zoals versteende hyenakeutels en mammoetkiezen te vinden. Meer dan 200 van deze vondsten zijn nu samen te zien in Leiden. Nooit eerder was er een grote overzichtstentoonstelling te zien over Doggerland - de grootste archeologische vindplaats van Europa. Voor de liefhebbers verschijnt het tentoonstellingsboek ‘Doggerland. Verdwenen wereld in de Noordzee’, met een compleet overzicht van actueel Doggerland-onderzoek (€19,95, Sidestone Press). De hele zomer staan er extra (online) activiteiten op het programma zoals mini-colleges, lezingen en een determinatiedag.

Met dank aan

In ‘Doggerland. Verdwenen wereld in de Noordzee’ zijn bruiklenen te zien van Naturalis BioDiversity Centre, de Gemeente Rotterdam/BOOR, Natuurhistorisch Museum Rotterdam en een twintigtal privéverzamelingen. De tentoonstelling maakt deel uit van een breed onderzoeks- en publieksproject over Doggerland, dat gesteund wordt door het Dhr. en Mevr. Postma-Bosch Fonds en het Meerjarenprogramma ‘Musea en erfgoedinstellingen’ van het Mondriaan Fonds. Daarbinnen wordt nauw samengewerkt de Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit Groningen, TNO/Deltares, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Archeologische Dienst Gemeente Rotterdam, Stichting Stone, Werkgroep pleistocene zoogdieren en de Werkgroep Steentijd Noordzee. Het boek kwam tot stand met steun van de RCE, de Provincie Zuid-Holland en Het Rijksmuseum van Oudheden wordt gesteund door de BankGiro Loterij.