Copyright Fotoverantwoording Disclaimer

Copyright
Op alle teksten en beeldmateriaal op deze website rust copyright. Gebruik ervan op andere websites, social media of andere online kanalen, alsmede overname in gedrukte media is uitsluitend mogelijk na schriftelijke toestemming van de uitgever, Insite Media.

Disclaimer
Het gebruik van deze website is geheel voor eigen rekening en risico van de bezoeker. De uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid van de berichten en informatie van en over de op deze website vermelde externe organisaties. Standpunten en uitspraken die door of namens de betreffende organisaties worden gedaan op deze website of elders, vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever. De uitgever is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct of indirect zou kunnen zijn of worden veroorzaakt door het gebruik van informatie op deze website. Neem voor actuele en correcte informatie altijd contact op met de organisatie in kwestie. De uitgever kan uitsluitend vragen of opmerkingen in behandeling nemen over de website of gids zelf, niet over de externe organisaties op deze website.

Fotoverantwoording
Foto's bij nieuwsberichten worden meestal aangeleverd door de organisatie die ook het nieuwsbericht aanlevert. Voor zover bekend en indien gewenst is de maker van de foto bij de foto vermeld. Insite Media spant zich zoveel mogelijk in om fotoverantwoording correct weer te geven. Wanneer u meent dat dit ergens niet het geval is, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Fotoverantwoording beeldvullende foto onderaan de homepage: Maffi / Shutterstock.com